title
Innovatiivse LED välisvalgusti väljatöötamine
Development of innovative outdoor LED luminaire
author
Hallikma, Taavi
keywords
LED valgusti
välisvalgusti
outdoor luminaire
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit