title
Opportunities and Challenges Arising from Adapting to External Discourses, Policies, and Instruments Aimed for Sustainability Transitions: Case Studies from Estonia
Jätkusuutlikkusele ülemineku võimalused ja väljakutsed väliste diskursuste, poliitikate ja instrumentidega kohandumisel: juhtumianalüüsid Eestist
author
Valdmaa, Kaija
keywords
sustainability transitions
global discourses
external policies and instruments
jätkusuutlik üleminek
globaalsed diskursused
välised poliitikad ja instrumendid
serial number
Doctoral thesis 8/2020
Doktoritöö 8/2020
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
defence date
08.04.2020
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/af5c8a6f-3da8-4d49-9c93-128515d952a2
https://doi.org/10.23658/taltech.8/2020
ISBN 9789949835362 (pdf)
language
rights
CC BY-NC-SA