title
Tallinna Tehnikaülikooli droonikatsekeskuse kontseptsioon
Concept of the drone testing center at Tallinn University of Technology
keywords
kontseptsioon
mõõdud
kaitseelement
kontrollpult
drone testing center
protective element
control remote
droonikatsekeskus
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus