title
Ilmaolude mõju inimkahjudega liiklusõnnetuste toimumisele Eestis 2014-2018
The influence of weather conditions on traffic accidents with human casualties in Estonia 2014-2018
supervisor
defence date
language