title
Ettevõtte personalihalduse väljastellimine ja make or buy analüüs OÜ Tallinna Bekkeri sadama näitel
Enterprise human resource function outsourcing and make or buy decision analysis Tallinn Bekkeri Sadam OÜ case study
author
Aganitseva, Jana
keywords
personaliteenuste väljasttellimine
teenuste sisseostmine
tellijaorganisatsioon
personaliagentuur
purchasing services
purchasing personnel services
contracting organization
staffing agency
outsourcing of personnel administration
supervisor
defence date
language