title
Norra eritunnused Euroopa lõimimisprotsessis osalemisel (EL-i ja NATO näitel)
Distinguishing Features of Norways Participation in the Integration Processes in Europe (EU and NATO Examples)
Особенности участия Норвегии в интеграционных процессах Европы (на примере ЕС и НАТО)
author
Repina, Aleksandra
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only