title
Parkinsoni tõve modellerimine kõnnaku analüüsi meetodil
Modelling Parkinson's Disease with Gait Analysis Approach
supervisor
Nõmm, Sven; Toomela, Aaro; Medjainen, Kadri
study program
defence date
language