title
Lõhketööde optimaalsete parameetrite väljatöötamine lubjakivi lõhkamiseks Gotlandi tingimustes
Elaboration of optimal parameters for limestone blasting in conditions of Gotland island
supervisor
defence date
language