title
Küberkaitse reguleerimine Eestis. Seaduslikud, strateegilised ja organisatsioonilised muutused pärast 2007. a küberrünnakaut Eestile
Regulation of Cyber Security in Estonia Legal, Strategic and Organisational changes following 2007 cyber attack on Estonia
author
Areng, Anastassia
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network