title
Inimressursi juhtimine tehnoloogiaettevõtete näitel
Human resources managment based on technology companies
author
Soomägi, Helen
keywords
ettevõtte põhiväärtused
nutikas looja
töötaja koolitamine
iga-aastane arenguvestlus
company culture
company core values
smart creative
employee training
annual performance management
supervisor
defence date
language