title
Tarbijate hoiakud ja käitumine ning neid mõjutavad tegurid kindlustuslepingute sõlmimisel e-keskkondades
Attitudes and behaviour of consumers and factors influencing them on entry into insurance contracts in e-environments
author
Volmer, Triin
defence date
language