title
Kvaliteedijuhtimise efektiivsus ja seosed tulemusnäitajatega HHLA TK Estonia AS näitel
Efficiency of quality management and its links to performance indicators: case study of HHLA TK Estonia AS
author
Miller, Meelis
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal