title
Tarkvara agendi kasutamise võimalustest andmesubjekti osaluse põhimõtte tagamisel
The Possibilities of Using A Software-Agent to Ensure the Principle of Data Subject Participation
author
Mets, Kati
keywords
andmesubjekti osaluse põhimõte
infosüsteemide andmevahetuskiht
principle of data subject participation
software-agent
data exchange layer
supervisor
defence date
language