title
Õpetajate info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste kasutamine Tallinna üldhariduskooli näitel
The use of information and communications technology solutions among the teachers at a municipal school in Tallinn.
author
Luist, Gerda
supervisor
defence date
language