title
Y-generatsiooni individuaalsed väärtused, tööväärtused ja karjäärieesmärkide selgus
Generation Y: Individual Values, Work Values and Career-Related Goal Setting
author
Uus, Silvia
supervisor
defence date
language