title
Humanitaarse interventsiooni võimalikkus masspõgenikke genereerivate konfliktide ohjamiseks – Süüria näitel
Humanitarian intervention as a possibility for refugee management – case study of Syria
keywords
humanitaarne interventsioon
ÜRO põhikiri
humanitarian intervention
UN Charter
defence date
language