title
Võrguoperatsioonide keskuse monitooringu automatiseerimine masinõppe abil Elisa Eesti AS-i näitel
Network Operations Center Monitoring Automation using Machine Learning on the Example of Elisa Eesti AS
author
Lukauškin, Sergei
supervisor
Kiks, Valdo
defence date
language
department / college