title
Jõuelektroonika paralleelne mõõtesüsteem muunduritele
Parallel measurument system for power electronics converters
author
Mironova, Irina
keywords
digitaalsed liidesed
kuvarid
pinge ja voolu mõõtmised
digital interfaces
displays
voltage and current measurements
touchscreens
defence date
language