title
Õendusala töötajate tehnofiilia ja tehnofoobia, tehnostress ning töösõltuvus ning nende seos töö tulemuslikkusega
Technophilia and technophobia, technostress and workaholism of workers in the field of nursing and the connection between those factors and productivity
author
Timm, Triin
defence date
language