title
Surugaasi põhiste raskeveokite tõhusus Lajos AS näitel
Compressed Natural Gas Based Heavy-Trucks Efficency On Example of Lajos Ltd
author
Metsar, Elis
keywords
keskkonnajalajälg
kulusäästlik transport
competetive advantage
cost-effective transport
compressed natural gas
description
Lühikokkuvõte
Astract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 13.01.2026