title
Eesti Mereakadeemia laevajuhtimise ja -mehaanika tudengite teadlikkus töötervishoiust ja tööohutusest praktikal
Occupational health and safety awareness among students in the maritime navigation and mechanics fields of the Estonian Maritime Academy during internship
author
Metsniit, Triin
keywords
supervisor
Šestak, Liana
defence date
language