title
Sadama ja sadamarajatiste ohutus ning turvalisus Vanasadama näitel
The safety and security of port and port facilities in the example of Old City Harbor
author
Ühtid, Kristjan
keywords
ISPS koodeks
Vanasadam
turvaplaan
ISPS Code
Old City Harbor
security plan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.