pealkiri
Sadama ja sadamarajatiste ohutus ning turvalisus Vanasadama näitel
The safety and security of port and port facilities in the example of Old City Harbor
autor
Ühtid, Kristjan
märksõnad
ISPS koodeks
Vanasadam
turvaplaan
ISPS Code
Old City Harbor
security plan
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.