title
Töötajate absentismi, presentismi ja töösõltuvuse seotus töösooritusega (Eesti ja Poola töötajate valimite alusel)
The relatedness of absenteeism, presenteeism, and workaholism with job performance (Estonian and Polish workforce samples)
author
Savet, Kreeta
defence date
language