title
Globaliseerumine, sündimus ja rändeprotsessid kui Eesti rahvastiku tänased mõjutajad ning milline on lähema kümnendi arengutrend
Globalization, Birth Rate and Migration Processes as the Influencers of Estonian Population Today and What is the Development Trend of the Next Ten Years
author
Sirol, Elina
keywords
rahvastikuprotsessid
rändeprotsessid
population processes
migration processes
supervisor
defence date
language