pealkiri
Globaliseerumine, sündimus ja rändeprotsessid kui Eesti rahvastiku tänased mõjutajad ning milline on lähema kümnendi arengutrend
Globalization, Birth Rate and Migration Processes as the Influencers of Estonian Population Today and What is the Development Trend of the Next Ten Years
autor
Sirol, Elina
märksõnad
rahvastikuprotsessid
rändeprotsessid
population processes
migration processes
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel