title
Raamistikupõhine Raportite süsteemi kaardistamine AS Sertifitseerimiskeskuses Smart-ID projekti näitel
Framework Based Architecture of Reporting System Based on Smart-ID Project in AS Sertifitseerimiskeskus
author
Nõmmik, Alvar
keywords
raportite infosüsteem
integreeritud arhitektuuri raamistik
IAR
reporting system
integrated architecture framework
study program
defence date
language