title
Tselluloosi estrite süntees ja iseloomustus valmistatud ioonvedelikke ja roheliste kaaslahustite segudes
Synthesis and characterization of cellulose esters prepared in a mixture of ionic liquid and green co-solvents
author
Trifonova, Lada
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal