title
Lokaalse gaasikütte ja puiduhakkel kaugkütte tasuvusaja ja ühikhinna prognoos kinnistul
Natural gas local heating system and wood chip district heating system payback period and unit cost prediction
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only