title
Säästva arengu eesmärkide elluviimine ABB Limited näitel
Sustainable Development Goals Implementation the case of ABB Limited
author
Demtšuk, Ljudmila
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal