title
Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse analüüs pulbriliste piimatoodete näitel
Analysis of export capability of Estonian enterprises based on the example of dairy powder products
author
Allik, Aliise
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network