title
Efektianalüüsidel põhinevate programmiteisenduste sertifitseerimine
Certification of effect-analysis based program transformations
author
Talvik, Tõnn
keywords
tüübi- ja efektisüsteemid
efektituletus
programmide optimeerimine
erandid
mittedeterminism
gradeeritud monaadid
type and effect systems
effect inference
program optimization
non-determinism
graded monads
supervisor
study program
defence date
language