title
Kasvukiiruse ja substraadi lisamise profiili mõju GFP tootlikkusele pool-perioodilisel kultivatsioonil koos efektiivsuse analüüsiga
Effect of growth rate and substrate addition profile to GFP production in fed-batch fermentation with efficiency analysis
author
Pihelgas, Sander
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Erm, Sten
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information