title
Töötajate motivatsioon ja heaolu VKG Kaevandused OÜ näitel
Employee motivation and well-being on the example of VKG Kaevandused OÜ
author
Sheveleva, Ksenia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 05.06.2023
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal