title
Turba ja puidujäätmete koospõletamine Tallinna Elektrijaama näitel
The co-combustion of wood chips and peat on the example of Tallinn Power Plant
Совместное сжигание древесной щепы и торфа на примере предприятия Tallinna Elektrijaam
author
Evert, Artur
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information