title
Muuga sadama arenguvõimalused õlikultuuride evitamisel MPG AgroProduction OÜ näitel
The development opportunities of Muuga Harbour in deployment of oil cultures by the example of MPG AgroProduction OÜ
author
Rünt, Julia
keywords
supervisor
Vesselova, Karina
defence date
language