title
Eesti tööandjate ja ekspertide ootused Eesti logistika haridusele ning hinnangud logistika valdkonna tööjõu kompetentsidele
Employers' and experts' expectations for logistics education in Estonia and evaluation of logistics competences of available workforce
author
Šaab, Artur
supervisor
defence date
language