title
Dünaamilise massipiirangu rakendamise võimalused ümarpuiduveol
Dynamic weight limitation system for road transport of roundwood
author
Eskla, Heikki
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information