title
Riigi integreeritud informatiseerimise programm Poolas: ühine portaal ja piiriülene lähenemine
State Integrated Informatization Program in Poland: Single-entry-point Portal and Trans-boundary Concept
author
Denysenko, Iaroslav
keywords
ühtne portaal
EL-i digitaalne ühisturg
ühtsed kontaktpunktid
infoühiskonna arhitektuur
single-entry-point portal
EU Digital Single Market
points of single contact
defence date
language