title
Pakiautomaatide ja nende sahtlitüüpide täituvus AS Eesti Post näitel
Fill-rate of automated parcel lockers and their slot types on the example of Estonian Post LTD
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal (5-aastane piirang)
Restricted access. Not available at academic unit (5-year restriction)