title
Elektriajamite tarkvara testimise optimeerimine Etherneti võrgutööriistadega
Optimization of electrical drives' software testing based on Ethernet tool network
author
Romashchenko, Bohdan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal