title
Teenuse väärtuste mõju klientide rahulolule ja lojaalsusele endiste Elisa klientide näitel
The Impact of Service Value on Customer Satisfaction and Loyalty (based on the Example of Former Elisa Customers)
author
Toomsalu, Heleri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language