title
Swedbank AS-i laenuhaldussüsteemi tagatiste mooduli äri- ja süsteemianalüüs
Business and System Analysis of Collaterals Module in Loan Management System in Swedbank AS
author
Mäekivi, Veiko
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
department / college