title
Informatsiooni avalikustamise nõuete täitmine majandusaasta aruannetes vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale
Completion of Disclosure Requirements in Annual Reports in Accordance with the Accounting Principles Generally Accepted in Estonia
author
Kesner, Kristel
supervisor
Lindvers, Evelin
defence date
language