pealkiri
Informatsiooni avalikustamise nõuete täitmine majandusaasta aruannetes vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale
Completion of Disclosure Requirements in Annual Reports in Accordance with the Accounting Principles Generally Accepted in Estonia
autor
Kesner, Kristel
juhendaja
Lindvers, Evelin
kaitsmiskuupäev
keel