title
Stividorifirmas lasti töötlemise ja ladustamise korralduse optimeerimise võimalused HHLA TK Estonia AS näitel
Possibilities of optimizing cargo handling and storage organization in stevedoring company based on the HHLA TK Estonia AS example
author
Koponev, Roman
supervisor
defence date
language