title
Kommunikatsiooni tähtsus enne, pärast ja kriisi ajal Havi Logistics OÜ näitel
The importance of communication before, after and during the crises on an excample of Havi Logistics Ltd
supervisor
defence date
language