title
Automatiseeritud kvaliteedikontrolli ja tagasipöörde võimalusega pidevjuurutuse protsessi loomine Telia Eesti AS näitel
Implementing Continuous Deployment Process by Means of Automated Control and Rollback in the Example of Telia Eesti AS
author
Sarap, Jelena
keywords
kasutajaliidese autotestid
kanaarjuurutus
kanaarväljalase
pidevvalmidus
pidevmonitooring
tagasipööre
regression automated tests
canary release
continuous monitoring
rollback
defence date
language