pealkiri
Automatiseeritud kvaliteedikontrolli ja tagasipöörde võimalusega pidevjuurutuse protsessi loomine Telia Eesti AS näitel
Implementing Continuous Deployment Process by Means of Automated Control and Rollback in the Example of Telia Eesti AS
autor
Sarap, Jelena
märksõnad
kasutajaliidese autotestid
kanaarjuurutus
kanaarväljalase
pidevvalmidus
pidevmonitooring
tagasipööre
regression automated tests
canary release
continuous monitoring
rollback
kaitsmiskuupäev
keel