title
Õigusakti võrkude topoloogilisest struktuurist: empiirilised tõendid Suurbritannia ja Eesti seadusaktide võrgustikest
On the Topological Structure of Legal Act Networks: Empirical Evidence from Legal Acts Networks of UK and Estonia
keywords
topoloogiline struktuur
keerukus
topological structure
Doing Business
supervisor
study program
defence date
language